Python naučíme e-learningem každého

nebo... skoro každého.

Startujeme další on-line kurz pro veřejnost.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK ZAHÁJEN NA PLATFORMĚ MOODLE
Cena 7500 CZK (včetně DPH)
Online kurz

Tento kurz se od ostatních liší hlavně tím, že se neomezuje jen na výklad toho, jak předem navržený program zakódovat v jazyku Python. Soustředí se na to, jak program samostatně navrhnout a rozchodit.

Kurz je dostupný na platformě Moodle
CREATIVE CONNECTIONS MOODLE

Publikace

Součástí kurzu jsou metodické příručky, které se navzájem doplňují. První kniha „Začínáme programovat v jazyce Python“ uvádí čtenáře do světa programování prostřednictvím jazyka Python na základě budování konkrétní aplikace. Kdykoli se v průběhu budování této aplikace objeví potřeba využít nějakou dosud nevysvětlenou konstrukci, tak se tato konstrukce vyloží a vzápětí se v aplikaci použije.

R. Pecinovský: Začínáme programovat v jazyku Python (Grada),
2. přepracované a rozšířené vydání


Druhá publikace „Python – kompletní příručka jazyka“ se soustředí na podrobný výklad jazyka Python. Veškerý výklad je prokládán příklady, na nichž jsou demonstrovány probírané konstrukce a rysy jazyka. Všechny příklady jsou k dispozici na webových stránkách nakladatelství Grada.


R. Pecinovský: Kompletní příručka pro verzi 3.9 (Grada)
 
Garanti kurzu

Oba garanti, ing. Rudolf Pecinovský, CSc. a doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. se spolu znají již z osmdesátých let, kdy se společně věnovali kurzům výpočetní techniky pro mládež v rámci tehdejší legendární 602 ZO Svazarmu a pražské Stanice mladých techniků. Tehdy např. byli spoluautory osmidílného Dálkového kurzu výpočetní techniky, setkávali se na prázdninových letních školách programování. Později se občas potkávali na odborných konferencích a sympoziích, mají spolu i několik společných publikací věnovaných pedagogice výuky programování. Nyní spolupracují při řešení výzkumných projektů z oblasti tvorby lékařských simulátorů a výuce doktorandů.
Rudolf Pecinovský, CSc.

rudolf.pecinovsky.cz

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT z roku 1979. Titul CSc. Získal v Ústavu teorie informatizace a automatizace ČSAV v roce 1983. Od počátku osmdesátých let učí a publikuje, přičemž svůj výzkum soustředí především na oblast vstupních kurzů moderního publikování pro naprosté začátečníky. V současné době učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a na Vysoké škole podnikání a práva. Dosud mu vyšlo 61 knih, z nichž některé byly přeloženy do pěti jazyků. Většina knih je zaměřena na výuku moderního programování a na umění návrhu objektově orientované architektury.
Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

physiome.cz/kofranek

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK (1973). Své další zaměření věnoval problematice biokybernetiky a modelování fyziologických systémů (CSc. 1980). Na UK působil postupně jako odborný asistent a docent, nyní přednáší na 1. Lékařské fakultě patologickou fyziologii. Učí také na ČVUT (docent v oboru technická kybernetika) a na Vyšší odborné výtvarné škole Václava Hollara (obor programování interaktivní grafiky). Na Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty založil Oddělení biokybernetiky, kde vede multioborový tým. Jeho vědecká práce je zaměřena na vývoj integrativních modelů lidské fyziologie a tvorbu lékařských simulátorů. Publikoval více než 400 odborných publikací. V letech 1990-96 spoluvydával časopis Bajt, založil společnost Creative Connections s.r.o. úzce spolupracující s UK v oblasti aplikovaného biokybernetického výzkumu.